Vanlige årsaker til at banken gir avslag på søknader om forbrukslån

Det kan være flere grunner til at man ikke får innvilget privatlån.

Det kan være flere årsaker til at man får avslag på en søknad om forbrukslån. Disse kan blant annet være:

  • For høyt lånebeløp i forhold til inntekt og andre utgifter.
  • Betalingsanmerkninger.
  • Hyppig flytting.
  • Nedgang i inntekt/ujevn inntekt.
  • Alder.

Reglene for hvem som kan få forbrukslån blir stadig strengere. Den viktigste grunnen til avslag er at lånebeløpet er for høyt i forhold til inntekt og eventuelt andre utgifter. Banken ser det som urealistisk at man kan klare å betjene lånet med de inntekter som finnes tilgjengelig. Er man i 20 årene kan man fort få nei på bakgrunn av at det ikke finnes nok data tilgjengelig om denne aldersgruppen.

Har man fått betalingsanmerkninger kan dette medføre et ganske fort nei, og dermed blir man sett på som en svak betaler. Hyppig flytting er også ansett som negativt fordi man ikke framstår som stabil nok. Mange kan nok erfare en nedgang i inntekt/ujevn inntekt, dette er også ansett som negativt i forhold til å søke om forbrukskreditt.

Minstekrav for å få forbrukskreditt innvilget

For å bedre sjansen for å få søknaden innvilget må visse betingelser innfris, dette blir ansett som minstekrav hos bankene. Her kan fort nevnes blant annet bosted (må ha bodd i Norge i minimum tre år, eventuelt også norsk statsborgerskap), fast inntekt, alder og betalingsanmerkninger (ingen pågående inkassosaker, gjeldsordning medfører betalingsanmerkning så lenge denne er aktiv.)

I tillegg til alle de ovennevnte grunnene til avslag, kan også en kredittsjekk bli avgjørende for søkeren. For selv om kanskje alle de andre kravene er innfridd så er det ikke dermed sagt at man får søknaden innfridd. Kredittsjekken er basert på tilgjengelig statistikk om lånekunder og denne blir gjort automatisk. Med et dårlig resultat her, får man avslag.

Grep for å øke sjansen for å få forbrukskreditter.

For å bedre sjansen din for å få innvilget en søknad om forbrukskreditter er det noen grep som må gjøres. Få oversikt over egen økonomi, betal alle gamle inkassosaker, betal regningene i tide, få en kausjonist og en siste utvei er å stille sikkerhet for lånet (med sikkerhet vil en låneprosess ta lenger tid)

  • Betal alle inkassosaker.
  • Vær en god betaler å betal i tide.
  • Få med en kausjonist.
  • Still med sikkerhet.

Slik forbedrer man kredittscoren sin

Ved avslag på søknad om forbrukskreditter er første steg å ha en gjennomgang av de ulike faktorene som man selv kan påvirke. Dette er en tidkrevende prosess. Betal regningene i tide, unngå ofte flytting og få en stabil inntekt, er de viktigste faktorene. Alt dette er med på å avgjøre om man får lån pluss eventuelt også en bedre rente.

 

Det er flere ting du kan gjøre for å unngå avslag på privatlån.

Betal ned kredittkort og gamle lån

Om man har mange kredittkort eller gamle lån bør disse betales ned så fort som mulig for de kan være utslagsgivende for om man får en søknad innvilget eller ikke. For selv om man betaler i tide, og fortsatt har nok penger til å leve for liker ikke bankene for høy gjeld. Dette løses ved å refinansiere om dette er mulig.

Tidligere forhold til banken

Har man hatt et tidligere forhold til banken der man har misligholdt sine økonomiske forpliktelser, er dette også noe banken tar med som grunnlag for å avslå søknaden din. At bankene med loven i hånd på bakgrunn av tidligere betalingshistorikk, kan nekte søkeren lån er noe som ikke alle som er klar over. Derfor bør man være oppmerksomme på dette når man søker om lån.

Oppsummering

Det er altså flere grunner til å få avslag på en søknad om forbrukskreditter hos de ulike bankene. Noen av de kan fort nevnes som blant annet alder, inntekt, bosted, betalingsanmerkninger og tidligere forhold til banken. Noen faktorer kan søker påvirke selv ved å kartlegge egen økonom, betale inkassogjeld og gamle regninger, samt ha et ryddig og greit forhold til banken.