Beste tips for refinansiering av smålån og kredittkortgjeld

De aller fleste som refinansierer ønsker å kutte kostnader på ett eller flere forbrukslån og kreditter. I mange tilfeller er det snakk om personer som har flere smålån og/eller gjeld fra flere kredittkort. Refinansiering er også en vei ut av inkassosaker og betalingsanmerkninger, men da kreves det normalt sikkerhetsstillelse for det nye lånet.

Banker for refinansiering av store beløp

Skal man refinansiere et lite forbrukslån, kan man strengt tatt hente inn tilbud fra hvilken som helst av de mange bankene som tilbyr slike lån. Selvsagt lønner det seg å da skaffe så mange tilbud som mulig. På denne måten øker man sjansene for å finne lånet med lavest kostnader. Skal man samle flere lån, eller refinansiere et enkelt lån av stor størrelse, begrenser mulighetene seg noe.

Her er tre av bankene som har de største forbrukslånene til refinansiering:

Bank Norwegian – flyselskapets bankvirksomhet er blant de største i landet på forbrukerfinanseiring og satte nylig opp lånegrensen til 600 000 kroner. Bank Norwegian har konkurransedyktig rentenivå for de med middels til god kredittscore. Lånet fra Norwegian er også ganske fleksibelt, med muligheter for avdragsfrie måneder, opplåning og låneforsikring dersom man ønsker dette.

OPP Finans – normalt er OPP Finans like raske som Bank Norwegian til å øke lånegrensen på forbrukslån uten sikkerhet, men i skrivende stund er denne fortsatt på 500 000 kroner. Likevel er dette en sum som skulle dekke de flestes behov for refinansiering av annen, tilsvarende gjeld. Banken har blant de laveste startrentene for de med god kredittscore, og er kjent for god service og rådgivning.

yA Bank – denne banken har også forbrukslån til refinansiering uten sikkerhet på inntil 500 000 kroner. Som hos konkurrentene kan man velge opp til 15 år nedbetaling. yA Bank er fleksible når det gjelder blant annet opplåning, og krever ikke nye gebyrer i slike sammenhenger. Her er det også mulig å søke om avdragsfrie måneder ved behov. I tillegg kan man få innvilget betalingsfrie måneder, innenfor visse grenser.

Maksimum lånebeløp til refinansiering er pr. dags dato kr. 600.000,-

Bankenes rentefastsettelse er avgjørende

Banker som tilbyr forbrukslån, har stort sett den samme praksisen når de fastsetter sine rentetilbud. Dette foregår temmelig ulikt om vi sammenligner med tradisjonelle boliglån, der renteforskjeller dreier seg hovedsakelig om belåningsgraden på boligen. På forbrukslån legges søkerens kredittscore og betalingsevne til grunn. I tillegg er forskjellen mellom billig og dyr rente langt større enn på andre lånetyper. Et refinansieringslån uten sikkerhet hos OPP Finans kan for eksempel ha renter helt nede i 8% effektivt, eller opp mot 20%, alt ettersom hva søkerens kredittscore er.

Her ligger det muligheter for besparelser som man ikke får like lett på andre lånetyper. Eksempelvis vil en person som tok opp et forbrukslån for tre år siden, sannsynligvis få mye bedre renter på samme lånet i dag. Årsaken er simpelthen den at de aller fleste av oss forbedrer kredittscoren ettersom årene går. Man blir eldre og vanligvis øker inntektene. Dette vil ha stor innvirkning på scoren i positiv retning. Denne effekten får man imidlertid kun så lenge man ikke pådrar seg inkassosaker, er sen med regningsbetaling eller andre momenter som signaliserer uvettig omgang med penger. Slikt liker ikke bankene, og straffen er at man ikke får de beste rentebetingelsene.

Refinansiering av flere forbrukslån og kreditter

Som vi ser på nedenfor kan det ligge store besparelser i refinansiering av et enkelt lån, men de største summene ligger oftest i refinansiering av flere smålån og gjeld fra kredittkort. Et kredittkort har gjerne renter på mellom 20% og 30%, mens små forbrukslån kan ligge opp mot 20-tallet i renter. Når dette samles i refinansieringslån, oppnås normalt en rente som er langt under gjennomsnittet av de lånene og kredittene man innfridde. I tillegg til rentebesparelsene, kommer det ytterligere kostnadskutt i form av færre innbetalingsgebyrer. En annen viktig grunn til å samle gjeld er også det at man reduserer risikoen for mislighold. Det ene lånet er enklere å både betjene og huske på, enn mange små utgiftsposter der regningene kommer spredt utover måneden.

Det er smart å refinansiere smålån og kreditter. Man vil oppnå lavere månedskostnader og samtidig få god økonomisk oversikt

Refinansiering av ett enkelt lån

Vanligvis lønner det seg også å refinansiere forbrukslån, selv om man bare har kun ett lån. Som regel betaler man ned på forbrukslånet over lengre tid (inntil 15 år). I løpet av lånetiden endres gjerne din egen kredittscore seg til det bedre, og man vil dermed kunne gi lavere renter på et nytt lån. Om det vil lønne seg å flytte lånet til en annen bank der man får lavere renter, avhenger igjen av hva flyttekostnadene er. For forbrukslån er dette kun etableringsgebyret, noe som sjelden ligger over 900 kroner. En liten renteforbedring vil da normalt enkelt innhente denne summen, avhengig av lånets gjenstående løpetid og størrelse.

Personer som er økonomisk anlagt, innhenter tilbud på alle former for lån regelmessig. De refinansierer når det lønner seg på lik linje som når man skifter mobilabonnement og strømleverandør.

Refinansiering når du har betalingsanmerkning

Har du et forbrukslån eller kredittkortgjeld som er misligholdt og endt i en inkassosak og betalingsanmerkning, får du normalt ikke lån til refinansiering. Unntaket er om du kan låne med sikkerhet i egen bolig. Banker som BlueStep og Bank2 tilbyr lån under slike forutsetninger, så lenge boligen ikke er belånt med mer enn 85% av markedsverdien. Begge bankene aksepterer også fritidseiendom og hytte som sikkerhet, men da med strengere krav til belåningsgrad. Det finnes også sparebanker som er villige til å yte lån til refinansiering under slike forutsetninger. For å innhente flere tilbud samtidig, kan man bruke lånemeglerne Zen Banking, Tjenestetorget eller MyCredit.

Et sikret lån til refinansiering av forbrukslån vil vanligvis ha lavere renter enn usikrede lån. Årsaken er primært at bankene tar lavere risiko så lenge de har pantesikkerhet. Fastsettelsen av renter foregår likevel på samme vis som når de ikke har sikkerhet for lånet (beste renter til de med høy kredittscore), men innenfor mer gunstige rammer.

Bli kvitt kredittgjeld og smålån i tide

Mediene minner oss til stadighet om hvor lett det er for enkelte å pådra seg gjeldsproblemer. Mange av tilfellene skyldes kredittgjeld som baller på seg, og hyppige opptak av smålån. Det er blitt for enkelt å gå i luksusfellen, rett og slett. Er man først på vei dit bør man vurdere refinansiering så snart som mulig. I tillegg bør man selvsagt unngå å øke antallet gjeldsforpliktelser ytterligere. Ved å refinansiere smålånene og kredittkortgjelden i tide, kommer man gjeldsproblemene i forkjøpet.