Minimumskrav for å kunne søke om forbrukslån

Ikke alle kan søke om forbrukslån. Banker og finansieringsselskaper fastsette noen få minimumskrav til lånesøkere, som først må være oppfylt for at søknaden skal bli vurdert. Faller man utenfor minstekravene, vil man automatisk få avslag. Det kan derfor være nyttig å vite hva disse kravene handler om.

Minimumskravene kan variere noe fra hvilken bank man søker lån hos, men stort sett er det samme tema som går igjen hos alle banker og finansieringsselskaper.

Nedenfor kan du lese om vanligste minstekravene som må være oppfylt for at man kan søke om et lån uten sikkerhet:

Alder

Tidligere kunne man søke om forbrukslån når man var myndig – det vil si 18 år. I dag er aldersgrensen satt noe høyere, og de aller fleste banker opererer med en aldersgrense på 20 – 23 år. Noen få lånegivere stiller enda høyere krav til lånesøkers alder, og innvilger lånesøknader kun til de som har fylt 25 år.

Årsinntekt

Alle som ønsker å ta opp et forbrukslån, må kunne betjene lånet uten problemer. Det kreves derfor at lånesøkere har en eller annen form for inntekt hver måned. Når det gjelder inntektens størrelse, varierer kravet etter hvilken bank man velger.

Enkelte lånegivere har ingen minstrekrav til årsinntekt, mens andre aktører krever at man har en årlig inntekt på kr. 200.000,- eller mer. Det finnes også noen banker som stiller enda strengere krav til årlig inntekt – og krever at lånesøkere må dokumentere en inntekt på minst kr. 250.000,-.

Tjener man lite, bør man få oversikt over hvilke aktører på markedet som har de mildeste kravene til årlig inntekt. Med lav inntekt vil man ikke kunne få innvilget store lånebeløp, da betjeningsevnen rett og slett blir for dårlig. Men man kan likevel få godkjent lavere lånebeløp med kort nedbetalingstid.

Skaff deg oversikt over de ulike bankenes minimumskrav til alder og inntekt, før du sender inn en tilfeldig lånesøknad

Betalingsanmerkninger

Et minimumskrav som samtlige banker og finansieringsselskaper i Norge stiller, er at lånesøkere ikke har noen betalingsanmerkninger. Årsaken er at ingen bank vil låne ut penger til noen som har misligholdt gjeld fra før, da det er stor risiko for gjentagelse. Enten man har betalingsanmerkning eller inkassosaker, vil man alltid få avslag på lånesøknaden om et forbrukslån.

Norsk statsborgerskap

De aller fleste lånegivere på markedet krever at man er norsk statsborger eller har bodd i Norge i minst 3 år.

Konklusjon

Selv om man oppfyller minstekravene om alder, inntekt, statsborgerskap og ingen betalingsanmerkninger, er dette bare den første fasen av søknadsprosessen om fobrukslån. Man kan likevel oppleve å få avslag på sin lånesøknad. Det er her kredittsjekken kommer inn i bildet.

En kredittsjekk eller en kredittvurdering forteller banken om lånesøkers privatøkonomiske tilstand – og årsinntekt, gjeld og formue blir vurdert. Både betalingsevne og betalingsvilje blir analysert ut fra en rekke faktorer som bl. a. består av årslønn, gjeldsgrad og formue, og kredittsjekkens resultat blir presentert som et sluttpoengtall.

Dette er et tall som ligger på en skala fra 0 til 100, og kalles kredittscore.  Jo høyere tall man får, desto bedre kredittscore har man som lånesøker. Høy kredittscore forteller at det er lav risiko for banken å låne ut penger til vedkommende, og forbrukslånet vil mest sannsynlig bli innvilget.

Har man derimot lav kredittscore, kan man oppleve å få avslag på sin lånesøknad. Det kan skyldes at man har høy gjeldsgrad, eller at man er svært ung og mangler betalingshistorikk.

Viser kredittsjekken en svært lav kredittscore, vil man sannsynligvis få avslag på lånesøknaden.