Lån med betalingsanmerkninger, hva er mine muligheter?

Betalingsanmerkninger kan føre til en rekke alvorlige økonomiske konsekvenser. Har du først fått en betalingsanmerkning vil det være tilnærmet umulig å skaffe nye lån.

Her har vi listet opp de kredittmulighetene som finnes for personer med betalingsanmerkninger og hvordan du enklest rydder opp i situasjonen.

Lån med sikkerhet i bolig hos Bank2

Et lite antall banker tilbyr refinansiering til privatpersoner med betalingsanmerkninger. De stiller derimot krav om at søker kan stille sikkerhet i egen bolig gjennom det som kalles ‘panterett’.

En av disse långiverne er Bank2. Banken har spesialisert seg på å hjelpe personer med betalingsproblemer. Fordelen med å søke om refinansiering hos Bank2 er muligheten for å oppnå lavere renter enn du ellers ville betalt på gjelden.

Akkurat hvilken rente det er snakk om, avhenger av din unike økonomiske livssituasjon.

Zen Banking

En annen aktør du kan vurdere er Zen Banking. De tilbyr også refinansiering til kunder med betalingsanmerkninger og inkasso. På lik linje med Bank2 stilles det krav om sikkerhet i egen bolig.

Zen Banking er kjent for å tilby profesjonell rådgivning og et tett samarbeid med låntaker. Målet deres er at kunden raskest mulig skal kunne komme seg på beina igjen økonomisk.

Det er enkelt å fylle ut søknadsskjemaet hos Zen Banking, og du kan forvente svar innen 48 timer.

Hvorfor er det så vanskelig å få lån med betalingsanmerkninger?

En betalingsanmerkning betyr i prinsippet at du ikke har overholdt tidligere kredittavtaler. Den såkalte ‘anmerkningen’ er derfor ment å advare andre kreditorer.

Når du sperres ute fra lånemarkedet blir det umulig å finansiere kjøp av objekter som hus og bil. Du får heller ikke innvilget andre typer kreditt som f.eks strømavtale og mobilabonnement.

Har du først pådratt deg en betalingsanmerkning er det derfor viktig å løse problemet så raskt som mulig. I tillegg til kostbare inkassosalær og rettsgebyr, tilkommer det ofte tusenvis av kroner ekstra i form av forsinkelsesrenter. Derfor er det viktig at problemene håndteres umiddelbart, og at du begynner med å slette den mest kostbare gjelden.

Har du fått betalingsanmerkninger, bør du sørge for å ordne opp raskest mulig

Søk om gjeldsrådgivning eller gjeldsordning

Har du en gjeldsgrad som er nærmest umulig å håndtere? Da kan det lønne seg å kontakte det lokale NAV kontoret og be om gratis økonomisk rådgivning. De fleste lokalkontorene har egne ansatte som jobber tett opp mot personer med gjeldsproblemer. Gjeldsrådgivning er forøvrig helt gratis.

Som et alternativ er det mulig å søke om frivillig gjeldsordning. Her forsøker du å finne en løsning i samarbeid med kreditorene. Er ikke kreditorene villige til å komme med innrømmelser i form av å kutte gjelden kan tingretten beordre gjennomskjæring.

Målet er at nordmenn ikke skal ende opp som gjeldsslaver for resten av livet, men ha muligheten til å starte på nytt.

Be om hjelp fra familie og venner

Med betalingsanmerkninger blir du riktignok sperret fra å låne penger hos bankene, men det samme gjelder ikke for privatpersoner. Vurder derfor å søke om lån via familie og venner hvor sistnevnte påtar seg økonomisk ansvar som kausjonist.

Har denne personen en akseptabel kredittverdighet vil banken kunne akseptere risikoen. Målet blir at eksisterende gjeld slettes og erstattes med en lavere rentesats.

Risikoen blir derimot at gjelden ikke betales tilbake som avtalt, og at du dermed ødelegger familieforholdet eller vennskapet. Vær derfor ytterst forsiktig med å inngå slike avtaler.