Forbrukslån med lavt etableringsgebyr

Etableringsgebyret er ment å dekke långivers merkostnader relatert til opprettelsen av forbrukslånet. Gebyrets størrelse varierer fra bank til bank, men ligger som regel et sted mellom 900 og 2 000 kroner.

Ettersom låntakeren ønsker lavest mulig effektiv rente, vil gebyret være av stor betydning når de endelige kostnadene kalkuleres.

Noen banker har valgt å tilby fleksible etableringsgebyr som justeres i henhold til lånets størrelse. Fordelen er at du ikke straffes for å låne mindre summer, og at bankens effektive renter holdes noenlunde stabile.

Majoriteten av norske banker krever likevel et statisk gebyr. Satt på spissen forblir gebyret det samme uavhengig av hvorvidt du låner 5 000 eller 500 000 kroner.

Fleksibelt gebyr hos Komplett Bank

Blant banker som tilbyr fleksibelt etableringsgebyr ligger Komplett Bank i førersetet. Selve ‘Komplett’ navnet er noe de fleste nordmenn antakeligvis forbinder med elektronikkhandel på nett. Banken er en del av det samme morselskapet.

Hos Komplett Bank tilbyr de et fleksibelt etableringsgebyr som strekker seg fra 490 til 1 950 kroner per forbrukslån. Størrelsen på gebyret justeres i takt med hvor mye penger du ønsker å låne.

Komplett tilbyr forbrukslån fra 10 000 til 500 000 kroner med maks 15 års nedbetaling. Du slipper derfor å betale et uforholdsmessig høyt etableringsgebyr ved lån av mindre summer.

En av fordelene med Komplett Bank, er at de tilbyr elektronisk signering av gjeldsbrev. Banken var tidlig ute med å la kundene sine benytte BankID, og det førte til en sterk utlånsvekst. Nettportalen er i tillegg usedvanlig enkel å benytte.

Enkelte banker har variabelt etableringsgebyr, der man betaler lavest gebyr på små lånesummer

yA Bank er konkurransedyktige på pris

En annen bank som har gjort seg bemerket på grunn av et lavt etableringsgebyr, er yA Bank. Husk at flere norske banker krever gebyr som overgår 1 500 kroner per forbrukslån. Hos yA Bank betaler du derimot kun 900 kroner – uavhengig av hvor mye du låner.

I skrivende stund tilbyr banken forbrukslån fra 25 000 til 500 000 kroner med 15 års maksimal nedbetaling. Vilkårene er derfor tilnærmet identiske med det du finner hos Komplett Bank, med unntak av minimumsbeløpet.

En annen fordel med yA Bank er muligheten til å søke om en betalingsfri måned. Det forutsettes at du har betalt regningene som avtalt over de siste 6 månedene. Denne løsningen gir deg ekstra trygghet som låntaker, hvis du skulle få økonomiske problemer i en periode.

Derimot er det også en ulempe med yA Bank som er verdt å trekke frem. De krever fakturagebyr på 35 kroner både for epost og papirfaktura. De fleste norske banker tilbyr gratis fakturering via epost. Over en 12 måneder lang periode blir det snakk om en betydelig merkostnad på 420 kroner kun for å motta faktura.

Santander Bank krever null gebyr

Eventuelt kan det lønne seg å vurdere et forbrukslån fra Santander Consumer Bank. Her betaler du ikke en eneste krone i gebyr. Samme om det gjelder etablering, fakturering eller vedlikehold av forbrukslånet.

Det er imidlertid kun lån opptil 70 000 kroner som er gebyrfrie. Ønsker du å låne over denne grensen vil banken kreve et etableringsgebyr på 950 kroner, i tillegg til et termingebyr på 70 kroner (per måned).

Santander tilbyr forbrukslån fra 10 000 til 350 000 kroner med inntil 5 års nedbetalingstid. Den maksimale lånesummen ligger noe lavere enn det du finner hos andre aktører. Du kan forvente å betale en effektiv rente mellom 8,6 og 19,4 prosent hos Santander. Ved refinansiering av gjeld vil de derimot kunne tilby en lenger nedbetalingstid, på inntil 15 år.

Verdt å huske om etableringsgebyr

Etableringsgebyret utgjør riktignok en stor andel av de totale kostnadene ved et forbrukslån. Likevel er det viktig å huske at et lavt etableringsgebyr ikke nødvendigvis indikerer at lånet er billig. Det finnes en rekke andre faktorer som påvirker den effektive rentesatsen. Det inkluderer bl.a. nedbetalingstiden og de nominelle rentene.

Den nominelle renten kan eksempelvis være så lav at du ender opp med å spare penger. Det til tross for etableringsgebyret er relativt høyt. Av den grunn er det viktig at du utelukkende fokuserer på det effektive rentenivået.