De 5 hovedkravene for innvilgelse av forbrukslån

Lurer du på hva som skal til for å få innvilget et forbrukslån? Kanskje du skal søke om et lån uten sikkerhet for aller første gang, og er usikker på om du oppfyller minstekravene?

Alle banker på markedet har sine egne minimumskrav til nye lånesøkere. Oppfyller man ikke disse kravene, vil man dessverre få avslag på sin lånesøknad. Minstekravene varierer etter hvilken bank man søker lån i, men handler stort sett om det samme.

Les gjerne mer om de 5 hovedkravene som må være oppfylt for å få innvilget et forbrukslån:

Alder

Et av hovedkravene som bankene stiller til lånesøker, er at personen må være myndig – det vil si 18 år. Til tross for dette, er det kun noen få aktører som behandler en søknad om lån uten sikkerhet til såpass unge personer. Bank Norwegian hadde tidligere 18-årsgrense på sine utlånsprodukter, men har nå satt opp aldersgrensen til 23 år.

Det store flertall av bankene som tilbyr forbrukslån i dag, stiller krav til at lånesøker har fylt 20 år. Et fåtall har enda strengere krav, og har satt aldersgrensen til 25 år.Siden aldersgrensen varierer fra bank til bank, er det lurt å skaffe seg oversikt over aktørenes minstekrav på markedet. Da vil man raskt finne ut hvilke banker som er aktuelle å søke i for akkurat din aldersgruppe.

Inntekt

Et annet hovedkrav er relatert til lånesøkers årsinntekt, slik at vedkommende kan betjene lånet uten problemer. Har lånesøker høy inntekt, betyr det lav risiko for banken. Lånesøknaden vil mest sannsynlig bli innvilget.

Bankene ser ikke kun på inntektsstørrelsen, men vurderer inntekten opp mot hvor mye gjeld man har fra før. En person med høy inntekt kan dermed oppleve å få avslag på lånesøknaden, dersom vedkommende har høy gjeldsgrad..

Størrelsen på lånesøkers årsinntekt varierer fra hvilken bank man velge å søke hos. De aller fleste aktører på markedet krever at lånesøker har en årsinntekt mellom 200.000,- og kr. 250.000,-. Noen få banker krever ingen størrelse på inntekten for å kunne søke, mens andre krever at lånesøker tjener minst kr. 125.000,- i året.

Gjeld

Et av kravene til lånesøker er at den totale gjeldsbyrden skal stå i forhold til inntekten.

Banker som tilbyr forbrukslån og lån til refinansiering vil alltid se på lånesøkers gjeldsgrad. Har man mye forbruksgjeld fra før, vil de fleste banker avslå søknaden. Alternativt vil man få innvilget en lavere lånesum enn man opprinnelig søkte om. I tillegg vil rentenivået på forbrukslånet bli satt opp.

Høy gjeldsgrad gir økt sannsynlighet for mislighold av lånet. Bankenes risiko ved å låne ut penger til en person som har mye gjeld fra før, vil dermed karakteriseres som høy.

Norsk statsborger

For å kunne ta opp et lån uten sikkerhet, kreves det av bankene at man er norsk statsborger. Alternativt må man ha bodd minst 3 år i Norge, og være registrert i Folkeregisteret.

Betalingsanmerkninger

Et absolutt krav som stilles til lånesøkere, er at man ikke har betalingsanmerkninger eller aktive inkasso-saker på søknadstidspunktet. Har man misligholdt gjeld tidligere, vil det ikke bli akseptert å ta opp ny gjeld. Dette gjelder alle lån uten sikkerhet.

Bankene vil få opplysninger om lånesøkers inntekt, gjeld og formue når de foretar en kredittsjekk. Her vil det også komme frem om lånesøker har betalingsanmerkninger.