Lån uten sikkerhet til caravan

Med et lån uten sikkerhet kan du finansiere hele caravankjøpet med renter ned mot 7 prosent. Banken stiller samtidig ikke krav om verken egenkapital eller kaskoforsikring.

De som vurderer å ta opp et usikret lån til kjøp av caravan bør kjenne til de fordelene og ulempene som følger med. Mer informasjon om hvert punkt finner du nedenfor.

Caravanlån uten egenkapital

Finansiering av caravan følger de samme spillereglene som ved kjøp av bil, motorsykkel og andre kjøretøy.

Noen banker tilbyr også sikrede caravanlån uten krav til egenkapital. Du slipper likevel ikke unna gebyret for tinglysning av gjeldsbrevet, og rentenivået vil være høyere.

Kravet til egenkapital kan først og fremst være et hinder for de som mangler nok oppsparte midler. Du trenger f.eks 70 000 kroner for å kjøpe en caravan til 200 000 kroner med 35 prosent i egenkapital.

Neste fordel er relaterer seg til forsikringen, og muligheten til å bestemme hvilken beskyttelse du selv ønsker.

Med et forbrukslån kan du få oppfylt drømmen om å eie din egen caravan. Du slipper dessuten kravet om egenkapital

Flere tilbud å velge mellom

Lån uten sikkerhet kan disponeres fritt etter eget ønske og derfor finnes det ingen spesielle “usikrede caravanlån”. Se f.eks på lånetilbudet hos Bank Norwegian som tilbyr lån med effektive renter f.o.m. 9,49%.

Med god kontroll over privatøkonomien, er det ikke urealistisk å oppnå et slikt rentenivå. Det gjelder likevel å forhøre seg med flere banker samtidig.

En annen bank som tilbyr gunstige rentevilkår ved caravankjøp er Santander. Hos banken kan du låne opptil 70 000 kroner uten etableringsgebyr.

Å søke om lån hos begge bankene er relativt enkel,t og hele prosessen tar under en halvtime. Søknadsskjema ligger tilgjengelig på nett i elektronisk format, og du kan signere avtalen med bankID. Svar kan forventes innen få timer.

Hva er ulempen med et caravanlån uten sikkerhet?

Lån uten sikkerhet påfører bankene ekstra økonomisk risiko. Det skyldes at låntaker ikke stiller egen eiendom som sikkerhet. Ulempen blir derfor at rentenivået er noe høyere ved opptak av forbrukslån.

Hvilke forskjeller det er snakk om avhenger i stor grad av kredittverdigheten din. Med en stabil privatøkonomi og lav gjeldsgrad kan du oppnå effektive renter under 10 prosent. Men slike priser gjelder ikke for alle og det er viktig at du kjenner til denne begrensningen på forhånd.

Riktignok slipper du å betale for tinglysing av avtalen om panterett. Det samme gjelder for kjøp av kaskoforsikring.