Låne penger uten sikkerhet til bil

Det er ikke uvanlig at folk tar opp såkalte usikrede lån når de skal kjøpe bil,  og spesielt dersom bilen er rimelig. Fordelene er blant annet at bankene stiller moderate krav til låntakeren, samt at pengene kan skaffes på dagen. De fleste av bankene med denne typen lån, vil også kunne utstede lånebevis dersom det ønskes.

Krav, søknad og utbetaling av lån til bil

Kravene for å få låne uten sikkerhet til bil er noe forskjellig, alt ettersom hvilken bank du søker hos. Noen, som Bank Norwegian, har 23 år som aldersgrense, mens hos de strengeste banken er grensen 25 år. Inntekten må være fast, enten gjennom arbeid eller trygd. Har du svært variabel inntekt vil lånesjansene reduseres. Inntekten må også stå i forhold til lånets størrelse. Hos noen banker er minstekravet på dette punktet satt til 100 000 kroner, mens det høyeste kravet er 250 000 kroner per år. Søkeren om billån må eller være norsk (eventuelt bosatt og skattepliktig i Norge), samt ikke ha betalingsanmerkninger.

I de fleste banker behandles søknaden umiddelbart etter at de sendes inn. Deretter må låneavtalen underskrives, noe som går raskere og tryggere om BankID benyttes. Utbetaling finner normalt sted når dette er unnagjort. Man kan regne med at det går fra 1 til 3 dager før pengene er registrert på låntakerens konto.

Rentebetingelser på usikrede lån til bil

Rentetilbudet du får fra banken på et billån kan være veldig annerledes enn det naboen din får. Dette gjelder selv om dere søker om akkurat det samme lånet i samme bank. Årsaken er at grunnlaget banken bruker til å fastsette rentetilbudet, avhenger av hvor god betalingsevne du har, og hvor høy kredittscoren din er. Anser banken deg som kredittverdig og med lav risiko for mislighold av lånet, får du bedre renter enn om det motsatte skulle være tilfelle. Du kan ta utgangspunkt i at de beste rentetilbudene på et usikret lån er omtrent 7% nominelt, mens gjennomsnittet ligger på omtrent 12% – 14%. Lånestørrelsen og nedbetalingstiden vil også innvirke på dette.

Usikrede lån er dyrere enn om bilen stilles til pant. Derfor bør usikrede lån helst ikke brukes til dyre biler, da totalkostnadene kan bli betydelig høyere. For å få et sikret lån til bil, må man imidlertid kunne enten vise til god betalingsevne, og helst stille med egenkapital.

Har man ikke egenkapital til bilkjøp, kan et forbrukslån være et godt alternativ

Lån til egenkapital for bilkjøpet

Det er også vanlig at bilkjøpere tar opp lån uten sikkerhet til egenkapital. Grensene for hva som kreves i egenkapital er normalt 20% og 35% av bilens kjøpesum, der rentene blir lavere jo mer egenkapital man har. Her kan man faktisk spare seg noen kroner, ved å låne ekstra til egenkapital, og dermed få de laveste rentene på det sikrede billånet. Men, da må også det usikrede og dyreste lånet betales ned raskt.

En liten økonomisk fordel med usikret lån

Når banken ikke tar pant i bilen, slipper man å betale for tinglysning. I tillegg stilles det heller ikke krav fra bankens side om at du som bileier må tegne kaskoforsikring. Det er ikke noe galt med kasko i seg selv, men normalt er kaskoforsikring unødvendig fordyrende dersom bilen har lavere verdi. Mange biløkonomer mener at kasko ikke bør tegnes dersom bilen er verdt mindre enn 50 000 kroner, mens sjiktet over dette kan nøye seg med delkasko. Ansvarsforsikring må imidlertid alle bileiere ha, så lenge bilen er skiltet og i bruk.

Tar man dette med i kalkulasjonen, og i tillegg får et billån uten sikkerhet med lave renter, kan det vise seg at løsningen er konkurransedyktig. Det hele fordrer også at det usikrede billånet betales tilbake noenlunde raskt. Her er det en forskjell på grensene for nedbetaling. Et billån med sikkerhet forventes vanligvis nedbetalt innen 12 år, og ofte kortere, mens usikrede lån av en viss størrelse har 15 år som grense. Muligheten for lang nedbetalingstid bør man med andre ord helst unngå.