4 tilbydere av forbrukslån for de som er 20 år

Er du på jakt etter et forbrukslån der aldersgrensen er 20 år? Kanskje du bare har funnet lånetilbud for dem som er 23 år eller eldre? Aldersgrensen for å kunne søke om et forbrukslån varierer etter hvilken bank man henvender seg til.

Siden det finnes utallige lånetilbydere på markedet i dag, kan det være en tidkrevende jobb å lete seg frem til hvilke banker som har 20-årsgrense på sine utlånsprodukter. Derfor har vi har gjort jobben for deg, og her kan du lese mer om 4 banker som tilbyr forbrukslån til personer som har fylt 20 år.

yA Bank

yA Bank ble etablert i 2006, og er et datterselskap av det svenske Resurs Holding AB. yA Bank har pr. 2017 over 150.000 kunder, og tilbyr kredittkort, lån til refinansiering og forbrukslån.  

Personer over 20 år kan søke om forbrukslån mellom kr. 25.000,- og kr. 500.000,- hos yA Bank, og maksimum nedbetalingstid på lånet er fastsatt til 15 år. Det er mulig å få opptil 3 års avdragsfrihet på et forbrukslån fra yA Bank, og man har også mulighet for å søke om en betalingsfri måned en gang hver 6. måned.

Et forbrukslån fra yA Bank har en effektiv rente fra 9,52% og oppover, og etableringsgebyret er fastsatt til kr. 900,-. Det tilkommer også et termingebyr på kr. 30,-.

I tillegg til å ha fylt 20 år, må lånesøker ha en årsinntekt på kr. 250.000,- eller høyere. yA Bank krever også at lånesøker ikke har betalingsanmerkninger.

Komplett Bank

Komplett Bank kom på markedet i 2014, og eies av Komplett Group – som for øvrig står bak de kjente nettbutikkene Komplett.no, MPX.no, Blush.no og Bildeler.no.

Hos Komplett Bank er alle personer over 20 år velkommen til å søke om et Fleksibelt Lån. Dette er et forbrukslån som utbetales som en kredittramme, der man selv velger hvor mye avdrag man vil betale i måneden. I praksis vil det bety at man plikter kun å betale renter og gebyrer på lånet hver måned, noe som gir lave månedskostnader. Det anbefales likevel å lage en personlig nedbetalingsplan.

Det er mulig å søke om et Fleksibelt Lån fra kr. 10.000,- og opp til kr. 500.000,-. Har man betalt avdrag på lånet, vil tilsvarende beløp stå disponibelt på sin konto hos Komplett Bank. Det betyr at man slipper om å søke på nytt for å låne mer penger ved behov, så lenge man holder seg innenfor sin kredittramme.

Komplett Bank oppgir at den effektive renten på et Fleksibelt Lån ligger på 16,90%. Etableringsgebyret er gradert etter størrelsen på lånesummen, og varierer mellom kr. 490,- og kr. 1950,-. Termingebyr å betale er kr. 35,-.

For å få innvilget et lån uten sikkerhet hos Komplett Bank må lånesøker være bosatt i Norge, og ikke ha betalingsanmerkninger. Banken stiller ingen minimumskrav til lånesøkers inntekt.

Thorn Privat Finans

Thorn har vært på markedet siden 1975, og har tilbudt privatpersoner utleie, salg og finansiering av hjemmeelektronikk. Thorn tilbyr også forbrukslån for personer som har fylt 20 år, og det er mulig å låne fra kr. 10.000,- og opp til kr. 100.000,-.

Maksimum nedbetalingstid er 72 måneder – noe som vil si 6 år. Ønsker man å nedbetale lånet fortest mulig, kan man velge en løpetid på 1 år.

Den effektive renten på et forbrukslån fra Thorn ligger fra 11,99%, og fastsettes individuelt på bakgrunn av lånesøkers personlige økonomi.

Etableringsgebyret på et forbrukslån fra Thorn Privat Finans utgjør 2,8% av lånebeløpet – minimum kr. 695,-. Termingebyr på kr. 45,- kommer i tillegg.

Thorn Privat Finans stiller få minimumskrav til lånesøker, utover at vedkommende har fylt 20 år. Det kreves imidlertid at lånesøker ikke har betalingsanmerkninger på søknadstidspunktet.

Lendo

Ønsker man å benytte seg av en lånemegler når man skal søke et forbrukslån, kan Lendo være passende for personer som har fylt 20 år. Lånemegleren videreformidler søknaden til 14 forskjellige banker, slik at man får muligheten for å sammenligne betingelsene fra flere aktører på markedet.

Dette er svært gunstig for lånesøkere, da man kan velge forbrukslånet som har den laveste renten. Man vil også spare tid på selve søknadsprosessen ved å benytte Lendo.

Et forbrukslån gjennom Lendo har en effektiv rente fra 7,60% og oppover, og man har mulighet til å søke om lån helt opp til kr. 500.000,-. Nedbetalingstiden på forbrukslån ligger mellom 1 og 15 år.

Det vil vanligvis tilkomme et etableringsgebyr på rundt kr. 900,- dersom man får innvilget sin lånesøknad gjennom Lendo. Dette er kun en veiledende prisantydning, da gebyret varierer ut fra hvilken bank som innvilger lånet. Også termingebyret fastsettes av hver enkel bank, men ligger vanligvis mellom kr. 30,- og kr. 50,-.

Det er gratis å benytte Lendo sin lånemegler-tjeneste, og man velger selv om man ønsker å takke ja til et lånetilbud.

For å kunne søke om et forbrukslån gjennom Lendo, må man ikke ha betalingsanmerkninger. I tillegg må man ha en årsinntekt på kr. 120.000,- eller mer. Man må også ha bodd minst 3 år i Norge.