Lav inntekt? Søk om forbrukslån sammen med en medsøker

Forbrukslån er som kjent et lån uten sikkerhet, men har man lav inntekt i forhold til ønsket lånesum, vil man som regel få avslag. Alternativt vil banken foreslå at lånesøknaden kan behandles på nytt hvis man søker sammen med en annen person.

Ønsker man å låne større lånesummer, er det vanlig praksis fra bankene å kreve medsøker. Er det for eksempel snakk om et forbrukslån på kr. 500.000,-, vil de fleste lånegivere ha to personer som står ansvarlig for tilbakebetalingen av gjelden.

Hva er egentlig en medsøker?

En medsøker er en person som søker om lån sammen med hovedsøker. Medsøker kalles også ofte for medlånetaker. Inntekten fra medsøker og hovedsøker blir slått sammen og vurdert under ett, og på grunn av forhøyet inntektsgrunnlag er det dermed lettere å få innvilget en lånesøknad med denne ordningen.

Vanligvis er en medsøker samboer eller ektefelle til hovedsøker, men andre familiemedlemmer kan også bli godkjent av banken. Sett fra bankens side vil det være lavere risiko å låne ut penger til personer som har med seg en medsøker. Det kan dermed føre til at man får innvilget en høyere lånesum. I tillegg kan den effektive renten man får på lånet kunne bli lavere enn om man søker alene.

En medsøker må oppgi sitt personnummer i lånesøknaden, og det vil bli foretatt en kredittvurdering av vedkommende. Det er viktig at en medsøker setter seg godt inn i låneavtalens regler på forbrukslånet, før han eller hun signerer.

Ikke alle ønsker å være medsøker, siden man da forplikter seg til å tilbakebetale lånet dersom hovedsøker ikke betaler for seg. Å være medsøker på et forbrukslån kan derfor sammenlignes med å være kausjonist for et lån.

Tar man med en medsøker i lånesøknaden, vil man som regel oppnå bedre betingelser på lånet

Fordeler

Det finnes en rekke fordeler med å få med seg en medsøker når man ønsker å ta opp et usikret lån. Først og fremst blir det lettere å få innvilget lånesøknaden.

Har man fått avslag på sin lånesøknad på grunn av lav inntekt eller dårlig kredittscore, vil sjansen for få innvilget lånet bli mye større dersom man søker på nytt sammen med en medsøker.

Man vil også kunne få innvilget en høyere lånesum dersom man kan stille en medsøker i lånesøknaden. Dette kan være positivt om man f.eks. skal pusse opp eller bygge ut boligen. Kanskje man trenger å låne et par hundre tusen, men får avslag på grunn av lav inntekt. Får man med seg samboer eller ektefelle i lånesøknaden, vil man kunne låne tilstrekkelig med penger for å utføre forbedringen av boligen.

I tillegg vil man kunne oppnå bedre betingelser på sitt forbrukslån med medsøker. Lavere risiko for banken gir lavere effektiv rente på lånet.

Ulemper

Ulempene med å søke om et forbrukslån med medsøker, gjelder først og fremst for medsøkeren. Skulle hovedsøker f.eks. miste jobben og få betalingsproblemer på sitt forbrukslån, vil banken kunne kreve at medsøker betaler renter og avdrag på lånet.

Det er derfor det er viktig at man som medsøker tenker seg grundig om før man inngår avtalen.