Fokuslån Forbrukslån

Gå til søknad
Annonselenke
Låneeksempel: Eff. rente 23,90%, 65 000,-, o/5 år, kostnad 41 850,-, totalt 106 850,-.

Effektiv rente:19,68%
Lånebeløp:10 000 - 75 000
Løpetid:6,5 år
Krav alder:20 år
Krav inntekt:-

Fokuslån er et merkevarenavn assosiert med Thorn Finans Norge AS og det danske selskapet L’Easy. Det inngår i en produktportefølje bestående av en rekke søstersider som alle tilbyr forbrukslån. Et kjapt søk i WHOIS registeret viser blant annet at Thorn Norge står registrert som eier av Fokuslån sin nettside.

Litt om lånet

Fokuslån leveres med litt mer fleksibilitet enn øvrige forbrukslån fra Thorn Finans AS. Nedbetalingstiden er begrenset til mellom 1 og 6,5 år og du kan låne fra 10 000 til 75 000 kroner. Med et nominelt rentenivå på minimum 16,90 prosent er forbrukslånet dyrt sammenlignet med andre tilbud. Det blir ikke bedre av at de effektive rentene har et makstak på 52,85 prosent.

Fokuslån er å regne som et tradisjonelt forbrukslån. Långiver stiller ingen krav til hvordan du benytter pengene og det koster ingenting å innfri lånet før tiden. Lånet kan derfor i teorien benyttes til refinansiering av annen kostbar gjeld, enda det høye rentenivået fjerner deler av insentivet. Fokuslån har ingen tilbud om betalingsforsikring, men du kan søke om en avdragsfri periode på enten 1, 2 eller 3 måneder.

Fordeler og ulemper med lånet

Fokuslån leveres ikke med noen spesifikke fordeler, utover muligheten til å søke om avdragsfrihet. Den maksimale nedbetalingstiden på 6,5 år er langt kortere enn markedets øvre grense på 15 år. Lånebeløpet er også særdeles lavt med kun 75 000 kroner som øvre grense. Mangelen på betalingsforsikring og et særdeles høyt rentenivå trekker derfor ned verdien av lånet.

En mulig fordel kan være alderskravet på 20 år. Majoriteten av andre norske långivere stiller 23 år som minimumsgrense.

Gebyrer og kostnader

Forbrukslånets nominelle rentenivå varierer mellom 16,90 og 23,87 prosent. Termingebyret er satt til 45 kroner ved utestående saldo over 1 000 kroner. Etableringsgebyret er ukjent, men det oppgis en maks effektiv rente på 52,85 prosent. eFaktura er gratis, men det tilkommer et fakturagebyr dersom du velger papirformat.

Vilkår og betingelser for å søke

  • Du kan ikke ha registrerte betalingsanmerkninger og inkassosaker.
  • Du må ha fylt minst 20 år på søketidspunktet.
  • Du må ha en liknet inntekt.
  • Du må ha bankkonto og BankID tilgjengelig for elektronisk signering.

Oppsummering

Fokuslån leveres med et høyt rentenivå og en relativt kort nedbetalingstid. I kombinasjon med mangelen på betalingsforsikring er det få grunner til å velge dette forbrukslånet fremfor andre tilbud. Alderskravet på 20 år kan likevel regnes som en fordel. Majoriteten av norske banker og kredittytere stiller krav om at søker har fylt minimum 23 år. Det betyr at forbrukslånet kan være en døråpner for yngre låntakere på utkikk etter ekstra kapital.