Thorn

Gå til søknad
Annonselenke

Effektiv rente:12,93%
Beløp:10 000 - 100 000
Løpetid:6 år
Aldersgrense:20 år
Krav inntekt:-

Thorn

Thorn ble stiftet i 1975 og var i lang tid en dominerende aktør innen finansiering og utleie av møbler, elektronikk og hvitevarer. Selskapet har gjennomgått flere omveltninger de siste årene, blant annet i form av et eierskifte. I 2008 kunne vi lese at det danske selskapet L’Easy hadde overtatt Thorn sin virksomhet i både Norge og Sverige.

Gjennom datterselskapet Thorn Norge Finans AS har selskapet lisens til å tilby forbrukslån på det norske markedet. Her tar vi en nærmere titt på disse lånene og vilkårene som følger med.

Litt om lånet

Forbrukslånet leveres i tre utgaver: PrivatLån Pluss, PauseLån og TryggLån. Hvert av disse produktene er å regne som et ordinært forbrukslån, men leveres med små variasjoner i avtalevilkår.

PrivatLån Pluss er det som ligner mest på et tradisjonelt forbrukslån med muligheten til å låne mellom 5 000 og 100 000 kroner*. Nedbetalingstiden er maks 6 år og pengene kan benyttes fritt til det du selv ønsker.

PauseLån er nærmest identisk med PrivatLån Pluss, med samme beløpsgrense og nedbetalingstid. Den eneste forskjellen mellom produktene knytter seg til muligheten for å utsette betalingen. I følge Thorn sine nettsider kan man få inntil 2 måneders betalingsutsettelse, men ikke mer enn én måned per år.

TryggLån er et forbrukslån med betalingsforsikring og maksimalt lånebeløp er begrenset til 50 000 kroner. Betalingsforsikringen er ment å fjerne økonomisk risiko for tap av jobb og arbeidsuførhet.  

*Thorn oppgir 5 000 og 10 000 kroner som nedre beløpsgrense på to forskjellige steder. Hvilket beløp som er riktig, vites ikke.

Fordeler og ulemper med lånet

Forbrukslån fra Thorn har en lavere aldersgrense (20 år) enn det som er vanlig (23 år). Det gjør lånet mer attraktivt for unge låntakere. Muligheten til å stifte betalingsforsikring er et annet positivt element, sammen med betalingsutsettelsen på inntil 2 måneder.

Et maks lånebeløp på 100 000 kroner er likevel svært lavt sammenlignet med andre banker. Thorn betegner også nedbetalingstiden i antall måneder fremfor antall år. Maks nedbetaling er derfor satt til “72 måneder” i stedet for “6 år”. Slike definisjoner kan virke misvisende og danner et feilaktig inntrykk av lånets nedbetalingstid.

Det maksimale effektive rentenivået er 52,85 prosent. Riktignok vil rentenivået fastsettes med bakgrunn i en kredittsjekk, men dette virker uforholdsmessig dyrt.

Mangelen på informasjon er et gjennomgående problem. Det er f.eks ikke mulig å finne informasjon om kostnader relatert til betalingsutsettelse ved inngåelse av et PauseLån. Det er noe kunden fortjener å vite på forhånd.

Gebyrer og kostnader

Termingebyret er 45 kroner for alle lån med utestående saldo over 1 000 kroner. Etableringsgebyret er satt til hele 2,8 prosent av lånebeløpet for Privatlån Pluss. Låner du 50 000 kroner vil du derfor ende opp med å betale 1 400 kroner.

Størrelsen på etableringsgebyret antas å være en viktig årsak til det usedvanlig høye effektive rentenivået på 52,85 prosent.

Vilkår og betingelser for å låne

Thorn oppgir kun en nedre aldersgrense på 20 år for å kunne søke om forbrukslån. De forteller ikke noe om eventuelle krav til inntekt, bosted og øvrige forhold.

Oppsummering

Å ta opp forbrukslån hos Thorn anbefales ikke. Lånene har en lav kredittramme, kort nedbetalingstid og usedvanlig høy effektiv rente. Du er bedre tjent med å kontakte andre potensielle långivere.