Aconto Forbrukslån

GÅ TIL SØKNAD
Annonselenke
Pris.eksempel: 65.000,- over 5 år, effektiv rente 14,0%, tot.kost 89.093,- . Laveste nominelle rente 6,99 %. Høyeste rente 26,9 %

Effektiv rente:7,90%
Beløp:15 000 - 500 0000
Løpetid:15 år
Aldersgrense:21 år
Krav inntekt:200 000

Aconto Capital AS er en finansagent som har eksistert i Norge siden 2005. Populært omtales disse selskapene ofte som “lånemeglere” ettersom de videreformidler søknader på vegne av privatpersoner. Hos Aconto kan du blant annet søke om forbrukslån, smålån og refinansiering av eksisterende gjeld. De samarbeider for øyeblikket med 10 forskjellige banker og finansinstitusjoner. Det inkluderer kjente navn som DNB, Collector, yA Bank, Svea Finans, Santander, BB Finans og Komplett Bank.

Litt om lånet

Aconto sine forbrukslån har en tilgjengelig kredittramme fra 15 000 til 500 000 kroner med inntil 15 års nedbetalingstid. Hvilket effektivt rentenivå du ender opp med å betale avhenger i stor grad av hvilken bank som gir deg tilslag. Ettersom Aconto samarbeider med 10 långivere er det ikke mulig å oppgi noe eksakt tall.

Derimot gjør Aconto det klart på sine nettsider at det nominelle rentenivået varierer mellom 6,99 og 26,9 prosent. Etableringsgebyr, termingebyr og fakturagebyr vil også variere mellom de forskjellige långiverne. Flere av de samarbeidende bankene tilbyr både betalingsforsikring og avdragsfrihet på sine forbrukslån (f.eks yA Bank).

Fordeler og ulemper med lånet

Sammenlignet med andre finansagenter samarbeider Aconto med et relativt lavt antall banker og finansinstitusjoner. Til gjengjeld har de flere kjent navn på listen. Det gir deg god dekning når du søker om forbrukslån og muligheten til å oppnå et gunstig rentenivå. For deg som låntaker er det også en viss tidsbesparelse involvert når du søker via Aconto. Fremfor å fylle ut flere individuelle søknader, behøver du kun å sende inn én søknad.

Det bør også fremheves at flere av de samarbeidende bankene tilbyr tilleggstjenester som betalingsforsikring og avdragsfrihet på forbrukslånet.

Gebyrer og kostnader

Den nominelle renten på et lån uten sikkerhet gjennom Aconto ligger mellom 6,99 og 26,90 prosent. Effektivt rentenivå fastsettes med bakgrunn i bankenes kredittsjekk av låntaker. Etableringsgebyr, termingebyr, fakturagebyr og øvrige kostnader avhenger av hvilken bank som gir deg tilslag på søknaden.

Vilkår og betingelser for å søke

For å søke om forbrukslån via Aconto må du oppfylle følgende vilkår:

  • Du må ha en liknet inntekt på minst 200 000 kroner.
  • Du må ha fylt 21 år.
  • Du kan ikke ha registrerte inkassosaker eller betalingsanmerkninger.

Oppsummering

Aconto tilbyr forbrukslån med fleksibel kredittramme og lang nedbetalingstid. Flere av samarbeidspartnerne lar deg stifte betalingsforsikring, samt søke om avdragsfrihet når det er ønskelig. Aldersgrensen på 21 år er også noe lavere enn markedsgjennomsnittet på 23 år. Aconto har også en lånekalkulator som gjør det enklere å danne seg et bilde av de endelige kostnadene.

Gå til søknad
Annonselenke